PLINT FASTIGHETER


Plint Fastigheter startades under 2015 av Mikael Savborg och Viking Nordin. Både Mikael och Viking har en lång bakgrund inom fastighetsutveckling och vill med Plint starta ett nytänkande och modernt fastighetsutvecklingsbolag.

Panama har tagit fram varumärke, web och profil.

www.plintfastigheter.se