Animation "NordLink" för ABB Power Systems


NordLink är ett av de största infrastrukturprojekten i Europas historia. Projektet handlar om att knyta ihop vattenkraft i Norge med vindkraft i norra tyskland. Projektet möjliggörs av ABBs HVDC-teknik som kan skicka energi över extremt långa distanser och dessutom i båda riktningar.

I samband med att ABB fick storordern producerade Panama en enkel animation som beskriver projektet. Filmen gick ut globalt tillsammans med pressrelease och övrigt material.