Fastighetsbyrån Utland Training Application


Fastighetsbyrån Utland har sitt huvudkontor i Alicante, Spanien. Med mäklarkontor i både Spanien och Portugal är Fastighetsbyrån Utland en stor aktör med många franchisetagare och mycket personal.

För att säkerställa kvalité på arbetsprocesser, metoder och service har vi tillsammans med Fastighetsbyrån Utland producerat ett omfattande training-material som används vid introduktion av nya franchisetagare och ny personal. Applikationen fungerar även som en kunskapsbas för mäklare där de kan ladda ner checklistor, dokument och annat man har nytta av i sitt vardagliga arbete.

fastbyran_1

fastbyran_2

Applikationen är uppbyggd med en kort inspirationsfilm som introduktion och därefter avdelningar för olika kundgrupper och arbetsprocesser. Allt är förpackat i ett webbgränssnitt med ett back-end där Fastighetsbyrån Utland själva kan uppdatera innehållet. Applikationen kan även enkelt laddas ner och köras lokalt på en laptop.

Arbetsgrupp

Stefan Grimberg, projektledare
Per Hagdahl, Art Director
Martin Friman, programmering
Andreas Sjöström, redigering