LUGNET I FALUN AB


Lugnet i Falun AB äger fastigheterna på VM-arenan Lugnet. Bolaget arbetar även med den långsiktiga utvecklingen av området. Panama arbetar löpande med Lugnet i Falun AB, både kring destinationsutveckling enklare produktioner.


Idéarbete och visualisering kring det nya besöksmålet runt hoppbackarna.

 


Strategiarbete kring masterplan och vision

 


Blandade produktioner

 


Websida