Lugnet i Falun AB, webbplats


Lugnet i Falun AB äger, driftar och utvecklar majoriteten av fastigheterna på VM-arenan Lugnet. Lufab hade två tydliga behov med sin nya webbplats; 1) Beskriva bolagets verksamhet och roll på Lugnet 2) Ta fram en översiktlig och säljande bild av hela Lugnetområdet i syfte att attrahera nya etableringar och verksamheter till Lugnetområdet.

LUFAB_webb_2016

www.lugnetifalun.se

Arbetsgrupp

Stefan Grimberg, projektledning
Per Hagdahl, Art Director
Martin Friman, Programmering
Ulf Palm m fl, foto
Anders Hansson, copy