SMARTEQ RE-BRAND


Smarteq tillverkar och levererar trådlösa produkter och lösningar på en global marknad. Under hösten har Panama gjort en omarbetning av logotype och grafisk profil för att bättre matcha bolagets position på marknaden.

Initialt har den nya designen applicerats på mässmaterial, produktblad, ppt-presentationer och korrmaterial. Övrigt material kommer att transformeras löpande.

Smarteq är en del av Allgongruppen.

smarteq_logo
Logotype

smarteq_ppt
PowerPoint

smarteq_produktblad
Produktblad

smarteq_tradeshow
Mässmaterial

Arbetsgrupp

Stefan Grimberg, projektledning
Per Hagdahl, Art Director