VOLVO PENTA – INTERN TV-KANAL


Volvo Penta använder digitala skärmar som en viktig del i sin interna kommunikation.

Panama har producerat en TV-kanal som till största delen bygger på automatgenererat innehåll från intranät och olika RSS-flöden, anpassat till TV-format och kompletterat med en vinjett.

Penta_1

Penta_2